Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2993
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΡΑΔΙΟ ΕΝΑ
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ36
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 16391Ε31.8.2000
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14918/19.10.07
Συχνότητα: 87,6 ΔΑΦΝΗ ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙ ΑΡΤΑΣ
Νομός: Άρτας
Ταχυδρομική διεύθυνση: Τ.Κ. 471 00 KOΡΦΟΒΟΥΝΙ ΑΡΤΑΣ
Τηλέφωνα: 2681023456
Φαξ: 2681023456
Φορέας: 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΕΡΒΑΣ

Διακριτικός τίτλος: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΕΡΒΑΣ

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο