Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3784
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: NRG 91 ENERGY
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ97/04
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 97/27.7.04
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 16179/16.11.07
Συχνότητα: 91 ΔΟΒΡΟΥΤΣΙ
Επικαιροποίηση στοιχείων : ΑΠ 3460/24-8-16 & 5045/30-12-2016 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΤ- ΑΠ 755/1-2-2017 ΣΤΟΙΧ ΠΔ
Νομός: Λάρισας
Ταχυδρομική διεύθυνση: Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 37 - ΤΚ 41222 - ΛΑΡΙΣΑ
Τηλέφωνα: 2431031888
Φαξ: 2431031838
E-mail: info@nrg91.gr
Φορέας: 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Διακριτικός τίτλος: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Αντικαθιστά : 

ΗΧΟΣ FM

Νομός: Λάρισας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο