Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3785
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΗΧΟΣ FM
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 97/27.7.04
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Λάρισας
Φορέας: 

Ρ/Σ: ΗΧΟΣ FM

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: ΗΧΟΣ FM

Αντικαταστάθηκε από: 

NRG 91 ENERGY

Νομός: Λάρισας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο