καλώς ήλθατε

Το Ε.Σ.Ρ. ιδρύθηκε το 1989. Αποτελεί μία από τις πρώτες Ανεξάρτητες Αρχές. Οι βασικές αρμοδιότητες του Ε.Σ.Ρ. αφορούν στη χορήγηση των αδειών λειτουργίας στους ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς και στον έλεγχο τήρησης της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας από το σύνολο των ιδιωτικών και δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών σταθμών.

Λέξεις-κλειδιά
Έτος (για έγγραφα)