Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/1540
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: MEΣΣΗΝΙΑΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.
Διακριτικός τίτλος: MEΣΣΗΝΙΑΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.
Νομική μορφή φορέα: ΑΕ
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΝΕΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΚ24100
Τηλέφωνα: 2721063264 | 2721063265
Φαξ: 2721063195
E-mail: info@best-tv.gr
Σταθμός: 

BEST RADIO

Νομός: Μεσσηνίας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> ΑΕ

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο