Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/1740
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: ΗΧΩ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε
Διακριτικός τίτλος: ΗΧΩ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε
Νομική μορφή φορέα: ΑΕ
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΑΡΕΩΣ 22 ΤΚ 66100 ΔΡΑΜΑ
Τηλέφωνα: 2521033061
Φαξ: 2521055802
Σταθμός: 

ΗΧΩ

Νομός: Δράμας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> ΑΕ

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο