Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/18277
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: ALPHA DIGITAL SYNTHESIS Α.Ε.
Διακριτικός τίτλος: ALPHA DIGITAL
Νομική μορφή φορέα: ΑΕ
Σκοπός: Παροχή δορυφορικών συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών
Νομός: Αττικής
Σταθμός: 

ALPHA DIGITAL

Μέσο: Άλλο

Μέσο μετάδοσης σήματος: Δορυφορική

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> ΑΕ

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο