Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/18301
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: 100,3 ΝΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 64/4.5.2004
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14998/19.10.07
Συχνότητα: 100,3 ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ
Νομός: Θεσσαλονίκης
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 7 - ΤΚ 546 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλέφωνα: 2310266233 | 2310567221
Φαξ: 2310940090
E-mail: grammatia@metromedia.gr
Φορέας: 

METROMEDIA A.E.

Διακριτικός τίτλος: METROMEDIA A.E.

Αντικαθιστά : 

REPUBLIC

Νομός: Θεσσαλονίκης

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο