Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/18316
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: YOLO FM 102,1
Αριθμός Μητρώου Σταθμού (ΑΜΣ): 10
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 17922/E1/3245/16-11-2000
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14624/18.10.07
Συχνότητα: 102,1 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΘΗΒΩΝ
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΤΡΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΤΡΑΣ
Νομός: Βοιωτίας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΔΙΡΚΗΣ 19, ΤΚ 322 00 ΘΗΒΑ
Τηλέφωνα: 2262022262
Φαξ: 2262022268
E-mail: tsotras@otenet.gr
Φορέας: 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΤΡΑΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΤΡΑΣ Ο.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΤΡΑΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΤΡΑΣ Ο.Ε.

Αντικαθιστά : 

ΘΗΒΑ START FM 102.1

Νομός: Βοιωτίας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο