Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/18339
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: FLASH ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
Αριθμός Μητρώου Σταθμού (ΑΜΣ): 21
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 11/30.1.07 ΒΝΛ ΔΙΑ ΤΗΣ 486/5.10.2010 ΑΠΟΦ. ΤΟΥ ΕΣΡ
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14828/19.10.07
Νομός: Αργολίδας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΚΟΡΙΝΘΟΥ 108 ΤΚ 21200 ΑΡΓΟΣ
Τηλέφωνα: 2751063363
Φαξ: 2751063363
Φορέας: 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ

Διακριτικός τίτλος: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο