Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/18346
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΦΥΣΤΙΚΙ RADIO 95,8
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 17460/Ε1/3031/30.8.2000
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14756/18.10.07
Συχνότητα: 95,8 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ
Νομός: Φθιώτιδας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΑΡΚΙΤΣΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΤΚ 35200
Τηλέφωνα: 2233301773
Φαξ: 2233301773
E-mail: fystiki.radio@gmail.com
Φορέας: 

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ

Διακριτικός τίτλος: ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ

Αντικαθιστά : 

LOUD RADIO 95,8

Νομός: Φθιώτιδας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο