Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/18348
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: CULT RADIO
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 8/9.9.2008
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 2887/04.03.09
Συχνότητα: 100 ΔΑΜΑΣΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ
Νόμιμη Συχνότητα Σύμφωνα με ΕΣΡ : 100 ΔΑΜΑΣΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ/215/4.5.2010
Παράνομη Συχνότητα και Θέση Εκπομπής : 99,8 MHz ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ (ΥΠ'ΑΡ.215/4.5.2010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΡ)
Νομός: Φθιώτιδας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ 7 ΤΚ 35100 ΛΑΜΙΑ
Τηλέφωνα: 2231043333
Φαξ: 2231066157
Φορέας: 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥΛΟΣ

Διακριτικός τίτλος: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥΛΟΣ

Αντικαθιστά : 

MAGIC FM

Νομός: Φθιώτιδας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο