Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/18562
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: MAD TV ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.
Διακριτικός τίτλος: MAD TV ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.
Σταθμός: 

MAD HITS

Μέσο: Μέσω διαδικτύου

Μέσο μετάδοσης σήματος: Δορυφορική-Διαδικτυακή

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> ΑΕ

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο