Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/18646
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΟΤΕ CINEMA CHRISTMAS
Μέσο: Μέσω διαδικτύου
Μέσο μετάδοσης σήματος: Δορυφορική-Διαδικτυακή
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φορέας: 

ΟΤΕ Α.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ΟΤΕ Α.Ε.

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο