Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/18659
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΑΝΩΡ
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): 1|2|217
Στοιχείο νομιμοποίησης: 6543/Ε/23.3.1998
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Περιφερειακή
Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή
Περιοχή γεωγραφική κάλυψης (ΠΖ): ΠΖ-4: Ν. Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώρινας
Αρ. Απόφασης ΕΣΡ για την έγκριση της ψηφιακής μετάδοσης: 339/7.7.2009
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 339/7.7.2009
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΜΕΛΙΣΣΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ
Επικαιροποίηση στοιχείων : α) Α.Π. 6113/10.8.2015 - Διακοπή μετάδοσης του προγράμματος από τη DIGEA στις 17.8.2015 Α.Π. ΕΞ. 3712/10.7.2017 - Μη υποβολή στοιχείων Π./τος 310/1996. Έγκριση της πράξης απόσχισης του κλάδου "τηλεοπτικός σταθμός" της εταιρείας "Δημοσιογραφικός Οργανισμός - Ραδιοτηλεοπτική Δυτικής Μακεδονίας ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και την εισφορά του στην εταιρεία ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΥΔΙΑ Α.Ε." σύμφωνα με την υπ' αριθ. 149/2017 απόφαση του ΕΣΡ. Α.Π. 4984/12.11.2020 - Γνωστοποίηση για την αλλαγή του δ.τ. του τηλεοπτικού σταθμού.
Νομός: Γρεβενών
Ταχυδρομική διεύθυνση: Ομονοίας και Δοϊράνης 40 ΤΘ. 1320 -Καβάλα
Τηλέφωνα: 2510830946
Φαξ: 2510830946
E-mail: info@lydiatv.gr
Φορέας: 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΥΔΙΑ Α.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΥΔΙΑ Α.Ε.

Αντικαθιστά : 

ΚΑΝΑΛΙ 28

Νομός: Γρεβενών

Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός

Εμβέλεια: Περιφερειακή

Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο