Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/18662
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: NEXT-xanthi tv
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΑΠΟΦ. Ε.Σ.Ρ. 430/31.7.2007
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Περιφερειακή
Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή
Περιοχή γεωγραφική κάλυψης (ΠΖ): ΠΖ-1: Ν. Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Σερρών
Αρ. Απόφασης ΕΣΡ για την έγκριση της ψηφιακής μετάδοσης: 278/28.7.2014
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
Επικαιροποίηση στοιχείων : α) Διακοπή λειτουργίας του σταθμού σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 119/4.3.2008 απόφαση του Ε.Σ.Ρ. β) Ανάκληση της οριστικής διακοπής λειτουργίας σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 95/10.3.2009 απόφαση του Ε.Σ.Ρ Α.Π. 5859/23.12.2020 - Γνωστοποίηση αλλαγής διακριτικού τίτλου, καθώς και λογότυπου. Α.Π. 5916/31.12.2021 - LCN Α.Π. 135/11.1.2021 - Επιστολή ημ/νίας 8.1.2021 που αφορά την ΥΑ 792 2020 από την Digea.
Νομός: Ξάνθης
Ταχυδρομική διεύθυνση: Ανθ/στου Μ. Γεωργίου αρ. 24 Ξάνθη Τ.Κ. 67100
Τηλέφωνα: 2541065200
Φαξ: 2541065111
E-mail: lifefmxanthi@yahoo.com, maxitis1xan@yahoo.gr
Φορέας: 

ΘΡΑΚΙΚΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ΘΡΑΚΙΚΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.

Αντικαθιστά : 

XANTHI CHANNEL

Νομός: Ξάνθης

Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός

Εμβέλεια: Περιφερειακή

Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο