Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/18732
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ZARPA RADIO 89,6
Αρ. Φακέλου: ΥΠ.Τ/110
Αριθμός Μητρώου Σταθμού (ΑΜΣ): 578
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 10463/Ε/9.5.2001
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14797/19.10.08
Συχνότητα: 90,3 ΜΑΛΑΞΑ
Νόμιμη Συχνότητα Σύμφωνα με ΕΣΡ : 90,3---ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΣΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 89,6 ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘ.730/13/28-8-2014 ΤΗΣ ΕΕΤΤ/ ΕΣΡ 285/12.10.2004 και 401/ 7.9.2010
Επικαιροποίηση στοιχείων : Α.Π.: 4748/12-9-2014 ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΣΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 89,6 ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘ.730/13/28-8-2014 ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΑΠ 3931/21-6-2022 ΑΛΛΑΓΗ ΔΤ & ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΑΠ 4219 & 4274/30-6-2022 ΣΤΟΙΧ ΠΔ
Νομός: Χανίων
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΟΡΤΑΤΣΩΝ 29 ΤΚ 731 32 ΧΑΝΙΑ
Τηλέφωνα: 2821052010 | 2821052011
Φαξ: 2821041026
Φορέας: 

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Ε.Π.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Ε.Π.Ε.

Αντικαθιστά : 

SUPER FM 90,3

Νομός: Χανίων

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο