Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/204
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: ART TV ΓΚΑΝΙΑΤΣΑΣ ΑΕ
Διακριτικός τίτλος: ART TV ΓΚΑΝΙΑΤΣΑΣ ΑΕ
Νομική μορφή φορέα: ΑΕ
Αρ. ΑΦΜ/ ΓΕΜΗ: 017422615000
Σκοπός: Α) Η ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ. Β) Η ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ. Γ) ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ, ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ. Δ) ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10 ΤΟΥ Ν.2328/1995 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΩΝ.
Ταχυδρομική διεύθυνση: Ζάρρα 69 ΑΡΤΑ Τ.Κ. 47100
Τηλέφωνα: 2681075000 |2681072000
Φαξ: 2681071236
E-mail: contact@yoursite.com
Σταθμός: 

ART TV

Νομός: Άρτας

Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός

Εμβέλεια: Περιφερειακή

Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> ΑΕ

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο