Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2102
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ALTER CHANNEL
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): 1|1|2
Στοιχείο νομιμοποίησης: 19209/E/9.9.1993
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Εθνική
Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή
Περιοχή γεωγραφική κάλυψης (ΠΖ): Επικράτεια
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: Άρθρο 5 παρ. 5 Ν. 3592/2007 σε συνδυασμό με τον άρθρο 37 του Ν. 4262/2014
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ
Επικαιροποίηση στοιχείων : Σχετική απόφαση 50/2019 ΕΣΡ: "Αναγνωρίζει ότι ο τηλεοπτικός σταθμός με τον διακριτικό τίτλο "ALTER CHANNEL" εμπίπτει στην ρύθυμιση του άρθρου 28 παρ. 10 του Ν.4496/2017 και αποφασίζει τη διαγραφή του από το μητρώο (ιστοσελίδα) του Συμβουλίου".
Νομός: Αττικής
Ταχυδρομική διεύθυνση: Aγ. Παρασκευής 36-38 - 12132 Περιστέρι
Τηλέφωνα: 2105707000
Φαξ: 2105707070 | 2105707071 | 2105776114
Φορέας: 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.

Αντικαθιστά : 

NEW TEMPO

Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός

Εμβέλεια: Εθνική

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο