Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2105
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: STAR CHANNEL
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): 1|1|7
Στοιχείο νομιμοποίησης: (1ο)19208/Ε/9.9.1993 και (2ο) 105/2018
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Εθνική
Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή
Περιοχή γεωγραφική κάλυψης (ΠΖ): Επικράτεια
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: Άρθρο 5 παρ. 5 Ν. 3592/2007 σε συνδυασμό με τον άρθρο 37 του Ν. 4262/2014
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΚΑΡΟΛΟΣ ΑΛΚΑΛΑΪ και ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ
Επικαιροποίηση στοιχείων : Α.Π. 588/31.1.2017 - Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου γενομένη κατά δήλωση του φορέως και τελούσα υπό έλεγχο. Α.Π. 1508/15.3.2019, 1550/15.3.2019 - Στοιχεία Π.Δ. 310/1996. Α.Π. 989/6.3.2020 - Στοιχεία Π.Δ. 310/1996. Α.Π. 135/11.1.2021 - Επιστολή ημ/νίας 8.1.2021 που αφορά την ΥΑ 792/2020 από την Digea.
Νομός: Αττικής
Ταχυδρομική διεύθυνση: Βιλτανιώτη 36 - 145 64 Κηφισιά
Τηλέφωνα: 2111891000
Φαξ: 2111891004
E-mail: legal@star.gr
Φορέας: 

NEA THΛΕΟΡΑΣΗ A.E.

Διακριτικός τίτλος: NEA THΛΕΟΡΑΣΗ A.E.

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο