Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2160
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: TRT
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): 1|2|160
Στοιχείο νομιμοποίησης: 6284/Ε/20.3.1998
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Περιφερειακή
Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή
Περιοχή γεωγραφική κάλυψης (ΠΖ): ΠΖ-7: Ν. Καρδίτσας, Λαρίσης, Μαγνησίας, Τρικάλων
Αρ. Απόφασης ΕΣΡ για την έγκριση της ψηφιακής μετάδοσης: 604/20.11.2008
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 12807/20.9.2007
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΜΑΡΓΑΡΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Επικαιροποίηση στοιχείων : Α.Π. 2197/19.4.2018 - Στοιχεία Π.Δ. Α.Π. 165/12.1.2021 - Έντυπο γνωστοποίησης για την αλλαγή διεύθυνσης και σήματος, στοιχεία μητρώου και παλιό και καινούργιο λογότυπο (το οποίο έχει σχέση με το χρωματισμό). Α.Π. 1617/26.3.2021 - Στοιχεία Π.Δ/τος 310/1996. Α.Π. 602/2.2.2022: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ α) ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦ.559/12 β) ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦ.541/12, 540/12, 542/12
Νομός: Μαγνησίας
Ταχυδρομική διεύθυνση: Αθηνών 84 Τ.Κ. 38334
Τηλέφωνα: 2421028801 | 2103617133
Φαξ: 2421036888
E-mail: commercialtrttv@gmail.com
Φορέας: 

ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο