Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2162
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: RISE TV
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): 1|2|1
Στοιχείο νομιμοποίησης: 6231/Ε/20.3.1998
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Περιφερειακή
Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή
Περιοχή γεωγραφική κάλυψης (ΠΖ): ΠΖ-9: Ν. Αττικής, Ν. Ευβοίας
Αρ. Απόφασης ΕΣΡ για την έγκριση της ψηφιακής μετάδοσης: 604/20.11.2008 & 389/10.7.2012
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14933/19.10.2007
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΗΓΙΔΗΣ
Νομός: Αττικής
Ταχυδρομική διεύθυνση: Ιφιγένειας 47 - Ηράκλειο Αττικής Τ.Κ. 14122
Τηλέφωνα: 2106871000
Φαξ: 2106871001
E-mail: info@rise.gr
Φορέας: 

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α.Ε.

Αντικαθιστά : 

RISE

Νομός: Αττικής

Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός

Εμβέλεια: Περιφερειακή

Σχετιζόμενα έγγραφα: 

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο