Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2170
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ TV
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): 1|2|106
Στοιχείο νομιμοποίησης: 6426/Ε/20.3.1998
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Περιφερειακή
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Θεσσαλονίκης
Φορέας: 

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε

Διακριτικός τίτλος: ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε

Αντικαταστάθηκε από: 

TOP TV

Νομός: Θεσσαλονίκης

Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός

Εμβέλεια: Περιφερειακή

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο