Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2172
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: BEE CHANNEL
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): 1|2|193
Στοιχείο νομιμοποίησης: 6233/Ε/20.3.1998
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Περιφερειακή
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Χαλκιδικής
Φορέας: 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διακριτικός τίτλος: ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Αντικαθιστά : 

XTV

Νομός: Χαλκιδικής

Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός

Εμβέλεια: Περιφερειακή

Αντικαταστάθηκε από: 

ATLAS TV

Νομός: Χαλκιδικής

Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός

Εμβέλεια: Περιφερειακή

Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο