Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2179
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: NICKELODEON
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): 1|2|23
Στοιχείο νομιμοποίησης: 6598/Ε/23.3.1998
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Περιφερειακή
Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή
Περιοχή γεωγραφική κάλυψης (ΠΖ): ΠΖ-9: Ν. Αττικής, Ν. Ευβοίας
Αρ. Απόφασης ΕΣΡ για την έγκριση της ψηφιακής μετάδοσης: 316/7.7.2009 & 386/10.7.2012
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: Ε.Σ.Ρ. 396/2014
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΡΗΓΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Νομός: Αττικής
Ταχυδρομική διεύθυνση: Ιφιγενείας 47, Ηράκλειο Αττικής, ΤΚ 14122
Τηλέφωνα: 2106871000
Φαξ: 2106871001
E-mail: info@nickelodeon.gr
Φορέας: 

ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διακριτικός τίτλος: ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αντικαθιστά : 

LOCAL TV

Νομός: Αττικής

Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός

Εμβέλεια: Περιφερειακή

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο