Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2181
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΕΓΝΑΤΙΑ TV
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): 1|2|171
Στοιχείο νομιμοποίησης: 6368/Ε/20.3.1998
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Περιφερειακή
Περιοχή γεωγραφική κάλυψης (ΠΖ): ΠΖ-2: Ν. Ημαθίας, Θεσσ/νίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας
Αρ. Απόφασης ΕΣΡ για την έγκριση της ψηφιακής μετάδοσης: 604/20.11.2008
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14871/19.10.2007
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Επικαιροποίηση στοιχείων : α) Α.Π. 2337/18.5.2017 - Διακοπή μετάδοσης προγράμματος από παράνομο πάροχο δικτύου από την ΕΕΤΤ (ΑΠ 801/16/2.3.2017) Α.Π. 1154/5.3.2018 - Στοιχεία Π.Δ. Με την υπ' αριθ. 67/2019 απόφαση του ΕΣΡ ανακλήθηκε η απόφαση με την οποία είχε εγκριθεί η ψηφιακή μετάδοση του προγράμματός της. Α.Π. 1562/18.3.2019 - Στοιχεία Π.Δ. 310/1996. Α.Π. 3223/12.6.2019 - Διακοπή της ψηφιακής μετάδοσης του προγράμματός της μέσω της DIGEA. Απόρριψη αίτησης θεραπείας κατά της υπ' αριθμ. 67/2019 απόφασης του ΕΣΡ κατά το μέρος της που υποβάλλεται από την εταιρεία "ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", σύμφωνα με την υπ' αριθ. 140/2019 απόφαση.
Νομός: Πέλλας
Ταχυδρομική διεύθυνση: Έδρα: 20ης Οκτωβρίου 31, Γιαννιτσά, ΤΚ 58100 Υποκατάστημα: Ανδρέου Γεωργίου 21 (Εντός Βίλκα), Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54627
Τηλέφωνα: 2310500005
Φαξ: 2310 501180
E-mail: info@egnatia.tv
Φορέας: 

ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο