Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2187
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): 1|2|118
Στοιχείο νομιμοποίησης: 6080/Ε/18.3.1998
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Περιφερειακή
Περιοχή γεωγραφική κάλυψης (ΠΖ): ΠΖ-2: Ν. Ημαθίας, Θεσσ/νίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας
Αρ. Απόφασης ΕΣΡ για την έγκριση της ψηφιακής μετάδοσης: 604/20.11.2008
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΚΑΤΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Νομός: Θεσσαλονίκης
Ταχυδρομική διεύθυνση: Αγίας Σοφίας 43 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ.54623
Τηλέφωνα: 2310221414
Φαξ: 2310228245
E-mail: aldv@gnominet.gr
Φορέας: 

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Διακριτικός τίτλος: ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Αντικαταστάθηκε από: 

Gnomi TV

Νομός: Θεσσαλονίκης

Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός

Εμβέλεια: Περιφερειακή

Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο