Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2202
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: CHANNEL 9
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): 1|2|35
Στοιχείο νομιμοποίησης: 6319/Ε/20.3.1998 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 19205/Ε/9.9.1993
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Περιφερειακή
Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή
Περιοχή γεωγραφική κάλυψης (ΠΖ): ΠΖ-9: Ν. Αττικής, Ν. Ευβοίας
Αρ. Απόφασης ΕΣΡ για την έγκριση της ψηφιακής μετάδοσης: 604/20.11.2008 & 396/10.7.2012
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
Επικαιροποίηση στοιχείων : Α.Π. 1587/6.3.2017 - Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου γενομένη κατά δήλωση του φορέως και τελούσα υπό έλεγχο. Α.Π. 1410/14.3.2019 - Στοιχεία Π.Δ. 310/1996. Α.Π. 1004Φ/6.3.2020 - Στοιχεία Π.Δ. 310/1996. Α.Π. 4221/2.10.2020 - Απόφαση του ΣτΕ για διαγραφή προστίμου. Α.Π. 5918/31.12.2020 - Γνωστοποίηση για μεταφορά έδρας. Α.Π. 182/13.1.2021 - Γνωστοποίηση για τα δελτία ειδήσεων λόγω μετεγκατάστασης του τηλεοπτικού σταθμού.
Νομός: Αττικής
Ταχυδρομική διεύθυνση: 40,2 χλμ της Αττικής Οδού (ΣΕΑ 1 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ) Δήμος Παιανίας Αττικής
Τηλέφωνα: 2122125540
Φαξ: 212 2125606
E-mail: info@channel9.gr
Φορέας: 

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ CHANNEL NINE A.E.

Διακριτικός τίτλος: ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ CHANNEL NINE A.E.


ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ COSMOPOLIS TVC Α.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ COSMOPOLIS TVC Α.Ε.

Αντικαθιστά : 

COSMOPOLIS TVC

Νομός: Αττικής

Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός

Εμβέλεια: Περιφερειακή

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο