Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2208
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: FLASH TV
Αρ. Φακέλου: 1|2|137
Αριθμός Μητρώου Σταθμού (ΑΜΣ): 107
Στοιχείο νομιμοποίησης: 17650/Ε/24.8.1998
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Περιφερειακή
Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή
Περιοχή γεωγραφική κάλυψης (ΠΖ): ΠΖ-4: Ν. Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώρινας
Αρ. Απόφασης ΕΣΡ για την έγκριση της ψηφιακής μετάδοσης: 604/20.11.2008
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΔΟΔΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Επικαιροποίηση στοιχείων : Α.Π. 1183/6.3.2018 - Στοιχεία Π.Δ. Α.Π. 3364/18.6.2018- Στοιχεία Π.Δ. Α.Π. 1584/15.3.2019 ΚΑΙ 2553/6.5.2019, 5039/4.11.2019 - Στοιχεία Π.Δ. 310/1996. Α.Π. 2573/22.6.2020 - Στοιχεία Π.Δ. 310/1996. Α.Π. 2623/24.6.2020 - Συμπληρωματικά στοιχεία Π.Δ. 310/1996. Α.Π. 1684/26.3.2021 - Στοιχεία Π.Δ/τος 310/1996. Α.Π. 1988/5.4.2021 - Στοιχεία Π.Δ/τος 310/1996. Α.Π. 1648/22.3.2022 - Ετήσια στοιχεία Π.Δ/τος 310/1996. Α.Π. 6567/21.11.2022 - Υπεύθυνη δήλωση για εκλιπών μέλος Δ.Σ. Α.Π. 1230/15.3.2023, 2985/31.5.2023 - Στοιχεία ΠΔ/τος 310/96. Α.Π. 3970/21.7.2023, 3980/24.7.2023 - Αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας του Τ/Σ. Α.Π.4431/7.9.2023 - Συμπληρωματικά στοιχεία Π.Δ/τος 310/96. Α.Π. 2429/23.4.2024 - Ετήσια υποβολή στοιχείων του ΠΔ/τος 310/96. Α.Π. 2970/15.5.2024 - Αίτημα για χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας του τ/σ.
Νομός: Κοζάνης
Ταχυδρομική διεύθυνση: 3ο χιλ. Εθνικής Οδού Κοζάνης-Θεσσαλονίκης περιοχή Κασλά Κοζάνης
Τηλέφωνα: 2461032233
Φαξ: 2461501435
E-mail: Flasth_tv@yahoo.gr, info@flash-tv.gr
Φορέας: 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Αντικαθιστά : 

FLASH ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Νομός: Κοζάνης

Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός

Εμβέλεια: Περιφερειακή

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο