Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2211
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΚΥΔΩΝ
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): 1|2|200
Στοιχείο νομιμοποίησης: 6427/Ε/20.3.1998
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Περιφερειακή
Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή
Περιοχή γεωγραφική κάλυψης (ΠΖ): ΠΖ-10: Ν. Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνης, Χανίων
Αρ. Απόφασης ΕΣΡ για την έγκριση της ψηφιακής μετάδοσης: 604/20.11.2008
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΤΣΙΡΙΩΤΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Επικαιροποίηση στοιχείων : Α.Π. 2373/19.5.2016 - Γνωστοποιήθηκε η λύσης της εταιρείας με την επωνυμία ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΒΕΕ
Νομός: Χανίων
Ταχυδρομική διεύθυνση: Πάροδος Λεωφόρου Σούδας -Νεροκούρου ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Κ. 73100
Τηλέφωνα: 2821074978 | 2821074982
Φαξ: 2821074600 | 2821074954
E-mail: info@kydon.gr
Φορέας: 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΒΕΕ

Διακριτικός τίτλος: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΒΕΕ

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο