Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2214
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: COSMOS TV
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): 1|2|129
Στοιχείο νομιμοποίησης: 6463/Ε/20.3.1998
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Περιφερειακή
Περιοχή γεωγραφική κάλυψης (ΠΖ): ΠΖ-7: Ν. Καρδίτσας, Λαρίσης, Μαγνησίας, Τρικάλων
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΤΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Νομός: Καρδίτσας
Ταχυδρομική διεύθυνση: Πλατεία Δικαστηρίων ΚΑΡΔΙΤΣΑ Τ.Κ. 43100
Τηλέφωνα: 2441020550 2441071104
Φαξ: 2441071104
Φορέας: 

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε

Διακριτικός τίτλος: ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο