Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2215
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: BEST NEWS
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): 1|2|174
Στοιχείο νομιμοποίησης: 6460/Ε/20.3.1998
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Περιφερειακή
Περιοχή γεωγραφική κάλυψης (ΠΖ): ΠΖ-2: Ν. Ημαθίας, Θεσσ/νίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Νομός: Πιερίας
Ταχυδρομική διεύθυνση: α) Γ΄ Πάροδος Μαβίλη 9 ΚΑΤΕΡΙΝΗ Τ.Κ. 60100 β) Ανδρέου Γεωργίου 26 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ. 54627
Τηλέφωνα: 2310500005
Φαξ: 2310501180
Φορέας: 

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΙΕΡΙΑΣ A.E.

Διακριτικός τίτλος: ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΙΕΡΙΑΣ A.E.

Αντικαθιστά : 

ΟΛΥΜΠΟΣ TV

Νομός: Πιερίας

Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός

Εμβέλεια: Περιφερειακή

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο