Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2220
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ENA CHANNEL
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): 1|2|127
Στοιχείο νομιμοποίησης: 6447/Ε/20.3.1998
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Περιφερειακή
Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή
Περιοχή γεωγραφική κάλυψης (ΠΖ): ΠΖ-1: Ν. Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Σερρών
Αρ. Απόφασης ΕΣΡ για την έγκριση της ψηφιακής μετάδοσης: 604/20.11.2008
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΚΟΥΚΟΥΤΙΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΚΕΛΑΪΔΗ ΜΑΡΙΑ
Επικαιροποίηση στοιχείων : Α.Π. 3423/16.9.2018 - Στοιχεία Π.Δ. Α.Π. 1546/15.3.2019, 4383/30.9.2019, 4923/30.10.2019 - Στοιχεία Π.Δ. 310/1996. Α.Π. 1441/1.4.2020 - Στοιχεία Π.Δ. 310/1996. Α.Π. 4222/2.10.2020 - α) Μεταβίβαση γενομένη κατά δήλωση του φορέως και τελούσα υπό έλεγχο, β) αλλαγή του Δ.Σ. και γ) νέο κωδικοποιημένο καταστατικό. Α.Π. 4774/30.10.2020 - Μεταβίβαση μετοχών ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ Α.Π. 135/11.1.2021 - Επιστολή ημ/νίας 8.1.2021 που αφορά την ΥΑ 792/2020 από την Digea. Α.Π. 1219/11.3.2021 - Στοιχεία Π.Δ 310/96. Α.Π. 1383/17.3.2021 - Στοιχεία Π.Δ. 310/96. Α.Π. 1969/30.3.2022 - Ετήσια στοιχεία Π.Δ/τος 310/96.
Νομός: Καβάλας
Ταχυδρομική διεύθυνση: Αμ. Ερυθρού Σταυρού 53 ΚΑΒΑΛΑ Τ.Κ. 65302
Τηλέφωνα: 2510 231033
Φαξ: 2510230377
E-mail: info@enachannel.gr, sales@enachannel.gr
Φορέας: 

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.

Σχετιζόμενα έγγραφα: 


ΧΟΡΗΓΙΑ

12-05-2017ΠΑΙΓΝΙΑ

21-03-2013

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο