Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2227
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΔΕΛΤΑ TV
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): 1|2|135
Στοιχείο νομιμοποίησης: 6079/Ε/18.3.1998
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Περιφερειακή
Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή
Περιοχή γεωγραφική κάλυψης (ΠΖ): ΠΖ-1: Ν. Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Σερρών
Αρ. Απόφασης ΕΣΡ για την έγκριση της ψηφιακής μετάδοσης: 604/20.11.2008
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Επικαιροποίηση στοιχείων : Α.Π. 1190/6.3.2018 - Στοιχεία Π.Δ. Α.Π. 1245/7.3.2018 - Στοχεία Π.Δ. Α.Π. 1003/6.3.2020 - Στοιχεία Π.Δ. 310/1996. Α.Π. 135/11.1.2021 - Επιστολή ημ/νίας 8.1.2021 που αφορά στην ΥΑ 792/2020 από την Digea. Α.Π. 1567/23.3.2021, 2115/8.4.2021 - Στοιχεία Π.Δ/τος 310/96. Α.Π. 291/19.1.2022 - Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου γενομένη κατά δήλωση του φορέως και τελούσα υπό έλεγχο. Α.Π. 1559/18.3.2022 - Γνωστοποίηση μεταβίβασης μετοχών, λόγω δωρεάς. Α.Π. 1885/29.3.2022 - Ετήσια στοιχεία Π.Δ/τος 310/96.
Νομός: Ροδόπης
Ταχυδρομική διεύθυνση: 8ο Χλμ Αλεξανδρούπολης -Κομοτηνής ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Τ.Κ. 68100
Τηλέφωνα: 2551088430 | 2551088440
Φαξ: 2551088450
Φορέας: 

ΔΕΛΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε

Διακριτικός τίτλος: ΔΕΛΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο