Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2228
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: DCI – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): 1|2|58
Στοιχείο νομιμοποίησης: 6578/Ε/23.3.1998
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Περιφερειακή
Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή
Περιοχή γεωγραφική κάλυψης (ΠΖ): ΠΖ-1: Ν. Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Σερρών
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Επικαιροποίηση στοιχείων : Διακοπή λειτουργίας του τηλεοπτικού σταθμού σύμφωνα με τΙς υπ’ αριθ.257/4-7-2011, 92/13.2.2012 & 229/23.4.2012 αποφάσεις του Ε.Σ.Ρ.
Νομός: Δράμας
Ταχυδρομική διεύθυνση: 19ης Μαϊου 25 ΔΡΑΜΑ Τ.Κ. 66100
Τηλέφωνα: 2521037718
Φαξ: 2521055832
Φορέας: 

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ & ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ & ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο