Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2235
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΘΕΣΣΑΛΙΑ TV
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): 1|2|130
Στοιχείο νομιμοποίησης: 6464/Ε/20.3.1998
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Περιφερειακή
Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή
Περιοχή γεωγραφική κάλυψης (ΠΖ): ΠΖ-7: Ν. Καρδίτσας, Λαρίσης, Μαγνησίας, Τρικάλων
Αρ. Απόφασης ΕΣΡ για την έγκριση της ψηφιακής μετάδοσης: 604/20.11.2008
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΚΟΛΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Επικαιροποίηση στοιχείων : Α.Π. 1165/5.3.2018 - Στοιχεία Π.Δ. 310/1996. Α.Π. 1443/15.3.2019 - Στοιχεία Π.Δ. 310/1996. Α.Π. 968/6.3.2020 - Στοιχεία Π.Δ. 310/1996. 0Α.Π. 1540/22.3.2021 - Στοιχεία Π.Δ. 310/1996. Α.Π. 1890/29.3.2022 - Ετήσια στοιχεία Π.Δ/τος 310/96.
Νομός: Καρδίτσας
Ταχυδρομική διεύθυνση: Βάλβη 30 ΚΑΡΔΙΤΣΑ Τ.Κ. 43100
Τηλέφωνα: 2410 556006
Φαξ: 2410 556009
E-mail: dir@thessaliatv.gr, thessaliatvsa@gmail.com
Φορέας: 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ TV Α.Ε

Διακριτικός τίτλος: ΘΕΣΣΑΛΙΑ TV Α.Ε

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο