Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2246
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: SUPER TV
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): 1|2|195
Στοιχείο νομιμοποίησης: 6417/Ε/20.3.1998
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Περιφερειακή
Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή
Περιοχή γεωγραφική κάλυψης (ΠΖ): ΠΖ-3: Ν. Χαλκιδικής
Αρ. Απόφασης ΕΣΡ για την έγκριση της ψηφιακής μετάδοσης: 276/28.7.2014
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΕΥΤΑΤΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Νομός: Χαλκιδικής
Ταχυδρομική διεύθυνση: Θεσσαλονίκης 12 Νέα Μουδανιά ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 632 00
Τηλέφωνα: 2373022743 | 2373024610
Φαξ: 23730 23519
E-mail: rtsuper@otenet.gr
Φορέας: 

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ SUPER ΑΕ

Διακριτικός τίτλος: ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ SUPER ΑΕ

Σχετιζόμενα έγγραφα: Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο