Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2251
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΛΥΔΙΑ TV
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): 1|2|128
Στοιχείο νομιμοποίησης: 6230/Ε/20.3.98
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Περιφερειακή
Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή
Περιοχή γεωγραφική κάλυψης (ΠΖ): ΠΖ-1: Ν. Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Σερρών
Αρ. Απόφασης ΕΣΡ για την έγκριση της ψηφιακής μετάδοσης: 280/28.7.2014
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΜΕΛΙΣΣΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ
Επικαιροποίηση στοιχείων : Α.Π. 1308/9.3.2018 - Στοιχεία Π.Δ. 310/1996. Α.Π. 1411/14.32019 - Στοιχεία Π.Δ. 310/1996. Α.Π. 1027/6.3.2020 - Στοιχεία Π.Δ. 310/1996. Α.Π. 135/11.1.2021 - Επιστολή που αφορά την ΥΑ 792/2020 από την Digea. Α.Π. 1672/26.3.2021 - Στοιχεία Π.Δ/τος 310/1996. Α.Π. 2083/1.4.2022 - Ετήσια στοιχεία Π.Δ/τος 310/96.
Νομός: Καβάλας
Ταχυδρομική διεύθυνση: Ομονοίας και Δοιράνης 40 ΤΘ. 1320 -Καβάλα
Τηλέφωνα: 2510830946
Φαξ: 2510830946
E-mail: info@lydiatv.gr
Φορέας: 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΥΔΙΑ Α.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΥΔΙΑ Α.Ε.


ΛΟΓΟΣ Α.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ΛΟΓΟΣ Α.Ε.

Αντικαθιστά : 

ΠΡΩΙΝΗ TV

Νομός: Καβάλας

Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός

Εμβέλεια: Περιφερειακή

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο