Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2254
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΠΕΛΛΑ TV
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): 1|2|172
Στοιχείο νομιμοποίησης: 17602/Ε/24.8.1998
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Περιφερειακή
Περιοχή γεωγραφική κάλυψης (ΠΖ): ΠΖ-2: Ν. Ημαθίας, Θεσσ/νίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας
Αρ. Απόφασης ΕΣΡ για την έγκριση της ψηφιακής μετάδοσης: 604/20.11.2008 & 554/15.10.2012
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΚΟΣΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
Επικαιροποίηση στοιχείων : α) Α.Π. 2337/18.5.2017 - Διακοπή μετάδοσης προγράμματος από παράνομο πάροχο δικτύου από την ΕΕΤΤ(ΑΠ 801/15/2.3.2017) Α.Π. ΕΞ. 3707/10.7.2017 - Μη αποστολή στοιχείων Π.Δ/τος 310/1996 Α.Π. ΕΙΣ. 3900/20.7.2017 - Ατελής υποβολή στοιχείων. Α.Π. 1452/16.3.2018 - Στοιχεία Π.Δ. Με την υπ' αριθ. 67/2019 απόφαση του ΕΣΡ ανακλήθηκε η απόφαη με την οποία είχε εγκριθεί η ψηφιακή μετάδοση του προγράμματός της. Α.Π. 1574/18.3.2019 - Στοιχεία Π.Δ. 310/1996. Α.Π. 3223/12.6.2019 - Διακοπή της ψηφιακής μετάδοσης του προγράμματός της μέσω DIGEA. Απόρριψη αίτησης θεραπείας κατά της υπ' αριθμ. 67/2019 απόφασης του ΕΣΡ κατά το μέρος της που υποβάλλεται από την εταιρεία "ΠΕΛΛΑ ΤΗΛΕΡΟΑΣΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΘΑΜΟΣ Α.Ε.", σύμφωνα με την 139/2019 απόφαση. Α.Π. 2532/27.4.2021 - Γνωστοποίηση εκποίησης μετοχών.
Νομός: Πέλλας
Ταχυδρομική διεύθυνση: Εγνατίας 55 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΠΕΛΛΑΣ Τ.Κ. 85100
Τηλέφωνα: 2382029222 | 2382029333 | 2382029444
Φαξ: 2382029747
E-mail: info@pellatv.gr
Φορέας: 

ΠΕΛΛΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ΠΕΛΛΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο