Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2254
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΠΕΛΛΑ TV
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): 1|2|172
Στοιχείο νομιμοποίησης: 17602/Ε/24.8.1998
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Περιφερειακή
Περιοχή γεωγραφική κάλυψης (ΠΖ): ΠΖ-2: Ν. Ημαθίας, Θεσσ/νίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας
Αρ. Απόφασης ΕΣΡ για την έγκριση της ψηφιακής μετάδοσης: 604/20.11.2008 & 554/15.10.2012
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΚΟΣΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
Νομός: Πέλλας
Ταχυδρομική διεύθυνση: Εγνατίας 55 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΠΕΛΛΑΣ Τ.Κ. 85100
Τηλέφωνα: 2382029222 | 2382029333 | 2382029444
Φαξ: 2382029747
E-mail: info@pellatv.gr
Φορέας: 

ΠΕΛΛΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ΠΕΛΛΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο