Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2255
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: RTΡ ΚΕΝΤΡΟ TV
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): 1|2|143
Στοιχείο νομιμοποίησης: 6458/Ε/20.3.1998
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Περιφερειακή
Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή
Περιοχή γεωγραφική κάλυψης (ΠΖ): ΠΖ-6: Ν. Αχαϊας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Ηλείας, Κορινθίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Ζακύνθου, Φωκίδας
Αρ. Απόφασης ΕΣΡ για την έγκριση της ψηφιακής μετάδοσης: 68/28.1.2013
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
Νομός: Κορινθίας
Ταχυδρομική διεύθυνση: Περιοχή Μπαθαρίστρα ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ. 20100
Τηλέφωνα: 2741081701
Φαξ: 2741081706
Φορέας: 

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε.

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο