Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2257
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: TV 10
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): 1|2|189
Στοιχείο νομιμοποίησης: 6450/Ε/20.3.1998
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Περιφερειακή
Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή
Περιοχή γεωγραφική κάλυψης (ΠΖ): ΠΖ-7: Ν. Καρδίτσας, Λαρίσης, Μαγνησίας, Τρικάλων
Αρ. Απόφασης ΕΣΡ για την έγκριση της ψηφιακής μετάδοσης: 159/30.3.2010
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΠΙΣΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Επικαιροποίηση στοιχείων : α) Μη νομίμως λειτουργών λειτουργών σταθμός σύμφωνα με την υπ' αριθ. 624/9.12.2008 απόφαση του Ε.Σ.Ρ., β) Ανάκληση της υπ' αριθ. 624/9.12.2008 απόφασης του Ε.Σ.Ρ. με την υπ' αριθ. 461/12.10.2009 απόφαση του Ε.Σ.Ρ. Α.Π. ΕΞ. 3723/10.7.2017 - Μη υποβολή στοιχείων Π.Δ/τος 310/1996 Α.Π. 662/2.2.2018 - Στοιχεία Π.Δ. Α.Π. 3399/24.5.2022 - Αλλαγή σήματος του τηλεοπτικού σταθμού.
Νομός: Τρικάλων
Ταχυδρομική διεύθυνση: Μακεδονίας 60 ΤΡΙΚΑΛΑ Τ.Κ. 42100
Τηλέφωνα: 2431035800 | 2431035812 | 2431033533
Φαξ: 2431074100
E-mail: tv10trik@yahoo.gr
Φορέας: 

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε.

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο