Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2259
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: CORFU CHANNEL
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): 1|2|133
Στοιχείο νομιμοποίησης: 6580/Ε/23.3.1998
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Περιφερειακή
Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή
Περιοχή γεωγραφική κάλυψης (ΠΖ): ΠΖ-5: Ν. Αιτωλοακαρνανίας, Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρεβέζης, Κεφαλληνίας, Κέρκυρας, Λευκάδας, Ζακύνθου
Αρ. Απόφασης ΕΣΡ για την έγκριση της ψηφιακής μετάδοσης: 342/7.7.2009
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΡΕΒΥΘΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Επικαιροποίηση στοιχείων : α) Α.Π. 2695/11.5.2017 - Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου γενομένη κατά δήλωση του φορέως και τελούσα υπό έλεγχο. Α.Π. 3816/10.7.2018 - Μεταβίβαση κατά δήλωση του φορέως και τελούσα υπό έλεγχο. Α.Π. 1198/5.3.2019 - Στοιχεία Π.Δ. 310/1996 Α.Π. 4738 - Μεταβίβαση γενομένη κατά δήλωση του φορέως και τελούσα υπό έλεγχο. Α.Π. 918/1.3.2021 - Νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Α.Π. 1598/23.3.2021, 1669/26.3.2021 - Στοιχεία Π.Δ/τος 310/1996. Α.Π. 2126/8.4.2021 - Υπεύθυνη δήλωση κ. Ευαγγέλου. Α.Π. 4140/15.7.2021 - Γνωστοποίηση προσωρινής διακοπής προγράμματος. Α.Π. 4586/24.8.2021 - Μη μετάδοση προγράμματος λόγω τεχνικού προβλήματος. Α.Π. 2027/31.3.2022 - Ετήσια στοιχεία Π.Δ/τος 310/96.
Νομός: Κέρκυρας
Ταχυδρομική διεύθυνση: Εθν. Λευκίμμης-Βρυώνη ΚΕΡΚΥΡΑ Τ.Κ. 49084
Τηλέφωνα: 2661049500 | 2661049501 | 2661049503
Φαξ: 2661049502
E-mail: corfutv@otenet.gr
Φορέας: 

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο