Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2270
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΑΡΤ
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): 1|2|25
Στοιχείο νομιμοποίησης: 4785/Ε/3.3.1998 και 241/20.5.2013 απόφαση του Ε.Σ.Ρ.
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Περιφερειακή
Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή
Περιοχή γεωγραφική κάλυψης (ΠΖ): ΠΖ-9: Ν. Αττικής, Ν. Ευβοίας
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: Άρθρο 5 παρ. 5 Ν. 3592/2007 σε συνδυασμό με τον άρθρο 37 του Ν. 4262/2014
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΣΦΗΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
Νομός: Αττικής
Ταχυδρομική διεύθυνση: Πραξιτέλους 58 - 17674 Τζιτζιφιές
Τηλέφωνα: 2109407000
Φαξ: 2109407024
E-mail: teleasty@hotmail.com
Φορέας: 

CITY NEWS A.E.

Διακριτικός τίτλος: CITY NEWS A.E.

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο