Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2275
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: NTV
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): 1|2|207
Στοιχείο νομιμοποίησης: 6665/Ε/23.3.1998
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Περιφερειακή
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Σερρών
Φορέας: 

ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε.

Αντικαταστάθηκε από: 

ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Νομός: Σερρών

Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός

Εμβέλεια: Περιφερειακή

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο