Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2276
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΠΑΤΡΙΔΑ TV
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): 1|2|203
Στοιχείο νομιμοποίησης: 17497/Ε/19.8.1998
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Περιφερειακή
Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή
Περιοχή γεωγραφική κάλυψης (ΠΖ): ΠΖ-13: Ν. Λέσβου, Χίου
Αρ. Απόφασης ΕΣΡ για την έγκριση της ψηφιακής μετάδοσης: 517/19.10.2010
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ ΜΙΚΕΣ
Επικαιροποίηση στοιχείων : α) 112/11.1.2017 - Γονική παροχή μετοχών ανώνυμης εταιρείας. Α.Π. 1029/27.2.2018 - Στοιχεία Π.Δ. 310/1996. Α.Π. 1413/14.3.2019 - Στοιχεία Π.δ. 310/1996. Α.Π. 918/4.3.2020 - Στοιχεία Π.Δ. 310/1996. Α.Π. 2128/25.5.2020 - Μεταβίβαση γενομένη κατά δήλωση του φορέως και τελούσα υπό έλεγχο. Α.Π. 5449/3.12.2020 - LCN Α.Π. 1562/23.3.2021 - Στοιχεία Π.Δ. 310/1996. Α.Π. 1710/23.3.2022 - Ετήσια στοιχεία Π.Δ/τος 310/96. Α.Π. 2029/31.3.2022 - Ετήσια στοιχεία Π.Δ/τος 310/96.
Νομός: Χίου
Ταχυδρομική διεύθυνση: Καλβοκορέση 3 ΧΙΟΣ ΤΚ. 82100
Τηλέφωνα: 2271042100
Φαξ: 2271042111
E-mail: patridachios@gmail.com
Φορέας: 

ΠΑΤΡΙΔΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΧΙΟΥ Α.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ΠΑΤΡΙΔΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΧΙΟΥ Α.Ε.

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο