Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2277
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΣΥΡΟΣ TV1
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): 1|2|148
Στοιχείο νομιμοποίησης: 6558/Ε/23.3.1998
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Περιφερειακή
Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή
Περιοχή γεωγραφική κάλυψης (ΠΖ): ΠΖ-12: Ν. Κυκλάδων
Αρ. Απόφασης ΕΣΡ για την έγκριση της ψηφιακής μετάδοσης: 604/20.11.2008
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ
Επικαιροποίηση στοιχείων : Α.Π. 1240/7.3.2018 - Στοιιχεία Π.Δ. Α.Π. 1534/15.3.2019 και 1810/27.3.2019 - Στοιχεία Π.Δ. 310/1996. 954/5.3.2020 - Στοιχεία Π.Δ. 310/1996. Α.Π. 5537/7.12.2020 - LCN Α.Π.5917/31.12.2020 - LCN
Νομός: Κυκλάδων
Ταχυδρομική διεύθυνση: Ερμούπολη ΣΥΡΟΣ Τ.Κ. 84100
Τηλέφωνα: 2281086956 | 2281086958 | 2281079200 | 2281079201
Φαξ: 2281081412
E-mail: syrostv@otenet.gr, syrostv1@gmail.com
Φορέας: 

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

Σχετιζόμενα έγγραφα: Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο