Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2279
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΣΑΜΟΣ TV
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): 1|2|185
Στοιχείο νομιμοποίησης: 17600/Ε/24.8.1998
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Περιφερειακή
Περιοχή γεωγραφική κάλυψης (ΠΖ): ΠΖ-11: Ν. Δωδεκανήσου, Σάμου
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Νομός: Σάμου
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΜΥΚΑΛΗΣ 42α ΣΑΜΟΣ Τ.Κ. 83100
Τηλέφωνα: 22730 25501
Φαξ: 22730 25502
Φορέας: 

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΑΜΟΥ Ε.Π.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΑΜΟΥ Ε.Π.Ε.

Σχετιζόμενα έγγραφα: 

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο