Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2282
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΤΗΛΕΠΙΛΟΓΕΣ
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): 1|2|188
Στοιχείο νομιμοποίησης: 6629/Ε/23.3.1998
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Περιφερειακή
Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή
Περιοχή γεωγραφική κάλυψης (ΠΖ): ΠΖ-1: Ν. Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Σερρών
Αρ. Απόφασης ΕΣΡ για την έγκριση της ψηφιακής μετάδοσης: 430/25.8.2009
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΕΛΙΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Επικαιροποίηση στοιχείων : Α.Π. ΕΞ. 3693/10.7.2017 - Μη υποβολή στοιχείων Π.Δ. 310/96 Α.Π. 104/8.1.2021 - Γνωστοποίηση σχετικά με το σήμα του τηλεοπτικού σταθμού. Α.Π. 135/11.1.2021 - Επιστολή ημ/νίας 8.1.2021 που αφορά την ΥΔ 792/2020 από την Digea.
Νομός: Σερρών
Ταχυδρομική διεύθυνση: Τσακάλωφ 6 ΣΕΡΡΕΣ Τ.Κ. 62124
Τηλέφωνα: 2321045534 | 2321045015
Φαξ: 2321045535
E-mail: epilogestv@otenet.gr
Φορέας: 

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.

Αντικαταστάθηκε από: 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Νομός: Σερρών

Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός

Εμβέλεια: Περιφερειακή

Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο