Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2287
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΒΗΜΑ TV
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): 1|2|122
Στοιχείο νομιμοποίησης: 6592/Ε/23.3.1998
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Περιφερειακή
Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή
Περιοχή γεωγραφική κάλυψης (ΠΖ): ΠΖ-5: Ν. Αιτωλοακαρνανίας, Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρεβέζης, Κεφαλληνίας, Κέρκυρας, Λευκάδας, Ζακύνθου
Αρ. Απόφασης ΕΣΡ για την έγκριση της ψηφιακής μετάδοσης: 56/15.1.2013
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΛΕΦΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
Νομός: Ιωαννίνων
Ταχυδρομική διεύθυνση: Κ. Γεναδίου 14 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Τ.Κ. 45444
Τηλέφωνα: 2651065000, 2651064336
Φαξ: 2651039588, 2651064337
Φορέας: 

ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.

Αντικαθιστά : 

HRTV

Νομός: Ιωαννίνων

Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός

Εμβέλεια: Περιφερειακή

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο