Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2291
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΔΡΑΜΙΝΟ ΚΑΝΑΛΙ
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): 1|2|63
Στοιχείο νομιμοποίησης: 6594/Ε/23.3.1998
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Περιφερειακή
Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή
Περιοχή γεωγραφική κάλυψης (ΠΖ): ΠΖ-1: Ν. Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Σερρών
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΚΩΦΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
Νομός: Δράμας
Ταχυδρομική διεύθυνση: Κύπρου & Καραϊσκάκη 2 ΔΡΑΜΑ Τ.Κ. 66100
Τηλέφωνα: 2521046901 | 2521046902
Φαξ: 2521046902 | 2521034382
Φορέας: 

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΩΦΙΔΗ Α.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΩΦΙΔΗ Α.Ε.

Σχετιζόμενα έγγραφα: ΠΑΙΓΝΙΑ

22-03-2005


Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο